La utilització daquest lloc web està subjecta a les següents condicions dús. El fet daccedir aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que lusuari ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions:
La pàgina propietat de DOMINI DE SANT PERE SL. , amb CIF B67897538domiciliada en PARATGE DE SANT PERE DEL BOSC S/N, C. P. 17310 LLORET DE MAR.

Tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, sobre les fotografies, imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’ inclouen són reservades. Aquests drets estan protegits per la legislació vigent relativa a la propietat intel·lectual i industrial. DOMINI DE SANT PERE SL es reserva el dret a modificar o actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’ accés, de manera temporal o definitiva.
DOMINI DE SANT PERE SL, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals poguessin adonar-se dels continguts aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir-hi a través; tampoc podrà ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d’ aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilitada.

Finalment, DOMINI DE SANT PERE SL tampoc es fa responsable dels continguts daquelles pàgines a les quals lusuari pugui accedir des denllaços inclosos a la seva pàgina web, els quals sinclouen a efectes merament informatius.
La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pel lusuari com a general, informativa i orientadora, tant amb relació a la seva finalitat com als seus efectes. En particular, lusuari ha de tenir en compte que la laplicació del Dret i les seves conseqüències shan de determinar cas per cas, que la informació continguda a la web pogués no reflectir lestat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades.

Així mateix, aquesta informació pot ser modificada, desenvolupada o actualitzada per DOMINI DE SANT PERE SL sense notificació prèvia. Per tot lanterior, la informació continguda en aquesta Web no es pot considerar sota cap concepte com substitutiva dassessorament legal o duna altra naturalesa. Aquesta web tampoc podrà considerar-se de cap manera com un canal de contractació; si Ud. estigués interessat a contractar els nostres serveis, caldrà que contacti amb DOMINI DE SANT PERE SLal objecte que pugui atendrel la persona més adequada i, si sescau, li presenti la corresponent proposta de serveis professionals.

 

Desplaça cap amunt